KONAKLAMA - UÇUŞ - TRANSFER - REHBERLIK PAKET TUR HİZMETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR :
Bir tarafta Polo Tatil(Bu sözleşmede kısaca SEYAHAT ACENTASI diye anılacaktır.) diğer tarafta bu sözleşmeyi onaylarak seyahat servislerini internet üzerinden alan kişi veya kurum (Bu sözleşmede MÜŞTERİ veya TÜKETİCİ diye anılacaktır) arasında aşağıdaki sözleşme hüküm ve şartlarında Paket Tur Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

İsim/ unvanPolo Tatil
Açık adres Suadiye Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi Hazan Sok. No:41 Kat:3/5 Kadıköy - İstanbul
Telefon0216 345 58 85
Faks+90 0216 345 58 85
E-Postainfo@polotatil.com

Diğerwww.polotatil.com


2-) KONUSU :
İş bu sözleşmenin konusu, Seyahat Acentası'nın Müşteriye satışını yaptığı seyahat servislerinin ifa şekli ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3-) FİYAT VE ÖDEME ŞEKLİ
Ek1 de detayı verilen hizmetlerin toplam fiyatına tüm vergiler dahildir.
Bu bedel hizmeti sağlayan tedarikçinin (konaklama, uçuş, transfer veya tur sağlayan firmanın) belirlediği ödeme şekline göre
1. Rezervasyon anında kredi kartı ile veya
2. EFT/Havale ile Seyahat Acentasının belirtmiş olduğu banka hesabına
3. İlgili konaklama veya ulaştırma hizmeti anında ödenebilir.
ödemenin sözleşme ile hemen veya sonradan yerinde hizmetin ifası sırasında yapılacak tutarları alışveriş sepetinde şimdi ödenecek ve yerinde ödenecek ifadeleri ile net bir şekilde belirtilecektir.

4-) HIZMET TANITIM BİLGİLERİ :
Seyahat ve turizm hizmetinin detaylı tanıtımı Seyahat Acentasının hizmet ile ilgili tanıtım sayfasında mevcuttur.

5-) PAKET TUR FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ :
Sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez.

6-) DEVİR
Yapılan uçak rezervasyonlarda isim değişikliği yapılması ve satın alınmış bir uçak biletinin bir başka isme devir edilmesi mümkün değildir.
Diğer konaklama, tur veya transfer hizmetlerinde devir hakkı hizmet sağlayıcının belirlediği kurallara göre sağlanır ; bu durumda müşteri en az 7 gün önceden

7-) İPTAL ve DEĞİŞİKLİK
7.1 Seyahat Acentası, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerleri ve ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Ancak ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu iadede tenzil edilir.
7.2 Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, ulaşım ve vize gibi ekstra hizmetler tutarları hariç TüKETİCİ'ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir.
TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14 gün öncesine kadar sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin ulaşım ve vize gibi ekstra hizmetler tutarları hariç tamamı kendisine iade edilir.
özel ürünlerde, hizmetin başlamasına

7.3 Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

7.4 Acenta tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ödeme yapılamayacağı gibi, tüketici bu durumda hiçbir hak ve alacak iddiasında ve talebinde bulunamaz.

7.5 - Tur ya da cruise programlarında, uçak biletlerinde erken rezervasyon ve kampanyalı turlarımızda zorlayıcı Sebep (Force Majeure) haricinde isim değişikliği, iptal ve iade yapılamamaktadır.

8-) SEYAHAT ACENTASININ SöZLEŞMEYİ FESHETMESİ :
Seyahat acentasının haklı nedenler olmaksızın keyfi olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, tüketici uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, seyahat acentası, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.
Sözleşmenin feshi, kayıt edilen tüketici sayısının, paket turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması (bu durum taraflarca sözleşmenin feshi sebebi sayılmıştır) ya da seyahat acentası gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde tüketicinin tazmin hakkı doğmaz.

9-) BİLDİRİM SÜRESİ :
Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır.

10-) SORUMLULUK :
Seyahat acentası, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin veya 3.kişilerin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, seyahat acentası sorumlu tutulamaz.
Paket tur sırasında, seyahat acentasının sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya bir kaçını sağlamaması yada sağlayamayacağının anlaşılması durumunda, seyahat acentesi paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eş değerde alternatif düzenlemeler yapar ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
Söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değilse ya da bunlar haklı nedenlerle tüketici tarafından kabul edilmez ise, seyahat acentası tüketicinin hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için eş değerde ulaşım imkanı sağlar.

11-) MÜCBİR SEBEPLER : 
Seyahat acentası, her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, fırtına, savaş, savaş ihtimali, tabi afetler, devletler arası ilişkilerde yaşanan değişiklik ve olumsuz gelişmeler, halk hareketleri, öngörülemez teknik hususlar, iflas, mücbir sebepler gibi iradesi dışında oluşan sebeplerden dolayı paket turu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda seyahat acentası hiçbir şekilde sorumlu değildir ve tüketici hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

12-) HAREKET SAATLERİ :
Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden acenta sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs,vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce acentadan kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Acentamız tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.

13-) BAGAJ :
13.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz.
13.2 Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.
13.3 Acenta personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının % si kaybolan eşya sahibine ödenir. Acenta tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

14-) VİZE İŞLEMLERİ :
Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan acentanın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

15-) DİĞER HÜKÜMLER :
15.1 Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
15.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
15.3 Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici' nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
15.4 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
15.5 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
15.6 Bu sözleşmeye yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU , 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 27866 Sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve IATA, IHA, UFTAA Konvensiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK. , TTK, Türkiye' nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul görülen Frankfurter Tabelle' nin Türkiye' de tatbik olunan TüRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

16-) REHBER ÜCRETİ :
Tur bedeli ücreti, tur kapsamında taahhüt edilen rehber ücretlerini kapsamaktadır.
16-) Bagaj Hakları
Uçuşlarda iç veya dış hat, uzak, orta veya yakın mesafelere göre Havayollarının belirlemiş olduğu bagaj hakları esas olmak ile birlikte her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır.
Fazla bagaj havayolu veya transfer firmasının belirlediği ücrete tabidir.
Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz.

17-) YÜRÜRLÜK:
Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
İş bu sözleşme Müşterinin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi yada herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

18-) YETKİLİ MAHKEME :

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yukarda belirtilen ve on yedi maddeden oluşan paket tur satış sözleşmesinin tüm maddeleri, taraflar arasında müzakere edilerek kendi özgür iradeleri ile düzenlenmiştir.

 

Call Center